Den frie og transparante korklangen

Korets klanglegeme

Korets klang lever plastisk i rommet og har mange lag - nesten som i et speilkabinett. De enkelte stemmer kan gjøres mer transparante slik at den samlede korklang kan beveges og tilhørerene oplever klangen frigjort av de enkelte sangere - og beveget i mange uavhengige sjikt.

Gjennom enkle sangøvelser tilpasset kor etter den svenske operasangerinne Valborg Werbeck-Svärdström og den svensk-norske altsangerinne Ingrid Sahlin frigjøres den enkelte sangers egen stemme, slik at den kan interferere med nabosangerne uten å miste sin egenart. © 2016 Company. 12 Pike St, New York, NY 10002
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started